Käyttöehdot

Trimble Solutions Corporation -yhtiön palveluehdot

1.1    Tervetuloa käyttämään Trimble Solutions Corporation -yhtiön tarjoamia Verkkopalveluja.

1.2. Kun käyttäjä valitsee Hyväksyn-valintaruudun tai painaa Hyväksyn-painiketta Tekla-tiliä tai Trimble E&P -tiliä luodessaan, hän hyväksyy solmivansa sitovan sopimuksen Trimble Solutions Corporationin kanssa ja hyväksyy lisäksi, että käyttäjän näiden Verkkopalvelujen tai sen jonkin osan käyttöön ja käyttöoikeuteen sovelletaan näitä palveluehtoja.

1.3 Näissä palveluehdoissa seuraavilla termeillä on seuraavat merkitykset:

​”Sisältö” tarkoittaa kaikkea Verkkopalvelun käyttäjien antamaa tietoa ja dataa, mukaan lukien muun muassa kaikki viestintä (mukaan lukien chat-viestit, yksityisviestit, keskustelupalstoille kirjoitetut viestit), käyttöoppaita ja muita asiakirjoja, kuvia, videoita ja muita audiovisuaalisia materiaaleja sekä ohjelmistoa.

”Tekla-tili” ja ”Trimble E&P -tili” tarkoittavat verkkotiliä tai -tilejä, jotka luodaan käyttäjän käyttöön Verkkopalvelussa.

”Verkkopalvelu” tarkoittaa verkko-, verkkopohjaisia sovellus- ja käyttöympäristöpalveluita, jotka ovat käytettävissä Trimble Solutions Corporationin rekisteröimien verkkosivujen kautta.

”Trimble” tarkoittaa Trimble Solutions Corporationia, jonka päätoimipaikka on osoitteessa Metsänpojankuja 1, 02130 Espoo, Suomi, sekä sen konserniyhtiöitä.

”Palveluehdot” tarkoittavat näitä palveluehtoja, jotka muodostavat koko Verkkopalvelujen käyttöä koskevan sopimuksen käyttäjän ja Trimblen välillä.

”Käyttäjät” tarkoittaa kaikkia Verkkopalvelun käyttäjiä.

”Käyttäjä” viittaa Verkkopalvelussa toimivaan tai sitä käyttävään henkilöön tai yritykseen tai muuhun oikeushenkilöön, jonka puolesta kyseinen henkilö toimii Verkkopalvelussa tai käyttää Verkkopalvelua, kumpi tuleekin kyseeseen.

1.4    Trimble voi muokata näitä palveluehtoja milloin tahansa. Käyttäjän on hyväksyttävä muokatut palveluehdot ennen Verkkopalvelun käytön jatkamista. 

1.5    Käyttäjän verkkopalvelujen käyttöön sovelletaan myös (i) Trimblen tietosuojaselostetta ja (ii) tarvittaessa palvelukohtaisia käyttökäytäntöjä ja -ohjeita, jotka Trimble on julkaissut ja joita se voi esittää kulloinkin asiaankuuluvissa verkkopalveluissa ja joista kuhunkin tässä nimenomaisesti viitataan. Trimblen tietosuojaselosteen nykyiset versiot voi lukea täältä. Käyttämällä verkkopalvelua käyttäjä hyväksyy, että Trimblellä on oikeus käsitellä, tallentaa ja siirtää käyttäjän henkilökohtaisia tietoja Trimblen tietosuojaselosteen ehtojen mukaisesti.

 

2  Käyttäjän tili ja Verkkopalvelujen käyttö

2.1    Käyttäjä voi käyttää Tekla- ja Trimble E&P -tiliä käyttäjätunnuksensa ja salasanansa (”Käyttäjän tunnistetiedot”) avulla. Käyttäjän tunnistetiedot on tarkoitettu vain käyttäjän omaan käyttöön. Käyttäjä on vastuussa käyttäjän tunnistetietojen luottamuksellisuudesta, ja käyttäjä on täysin vastuussa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuvasta Tekla- ja Trimble E&P -tilien käytöstä huolimatta siitä, onko käyttäjä antanut luvan tällaiseen käyttöön vai ei. Käyttäjän vastuulla on ryhtyä riittäviin varotoimiin käyttäjän tunnistetietojen suojaamiseksi sekä ilmoittaa Trimblelle välittömästi, jos käyttäjän tunnistetiedot katoavat tai ne paljastuvat tai niitä käytetään luvatta.

2.2    Näitä palveluehtoja sovelletaan Verkkopalvelun sekä Verkkopalvelussa käyttäjien julkaiseman sisällön käyttöoikeuteen ja käyttöön Tekla- ja Trimble E&P -tilien kautta tai muilla tavoin, mukaan lukien katselu, viestien lähettäminen ja viesteihin vastaaminen sekä sisällön palvelimelle lataus ja lataaminen. Verkkopalvelussa on julkisia yhteisöllisiä keskustelupalstoja, ja siinä voi lähettää yksityisviestejä. Käyttäjän on huomattava, että kaikki näillä alueilla julkaistu tieto saattaa olla kaikkien muiden niitä käyttävien luettavissa, kerättävissä ja käytettävissä. Käyttäjän on noudatettava soveltuvia lakeja ja asetuksia, mukaan lukien muun muassa vientirajoituksia koskevat lait ja asetukset, kun käyttäjä käyttää Tekla- tai Trimble E&P -tiliä ja Verkkopalvelua.

2.3    Käyttäjän on ymmärrettävä, että Trimble voi käyttää ja käsitellä käyttäjän tiliin liittyviä henkilökohtaisia tietoja Trimblen tietosuojaselostesssa esitetyllä tavalla.

 

3 Sisältö, immateriaaliomaisuus ja Verkkopalvelun käyttöoikeus

3.1    Käyttäjä tai tarvittaessa käyttäjän edustama kolmas osapuoli säilyttää kaikkien immateriaalioikeuksien omistajuuden käyttäjän Verkkopalveluun lähettämään sisältöön jäljempänä kohdan 3.3 mukaisesti myönnettyjen oikeuksien mukaisesti. Pääsy käyttäjän omaan sisältöön ja omiin tietoihin ja niiden jakaminen pysyy aina käyttäjän hallinnassa siten kuin Verkkopalvelu sen kulloinkin mahdollistaa.

3.2    Käyttäjä on yksin vastuussa Verkkopalvelussa, sen kautta tai siihen liittyen julkaisemastaan sekä muille käyttäjille luovuttamastaan sisällöstä, mukaan lukien vuorovaikutus muiden käyttäjien kanssa (mukaan lukien yksityisviestit). Lähettämällä sisältöä Verkkopalveluun käyttäjä vakuuttaa ja takaa, että (i) hänellä on oikeus tehdä niin ja myöntää käyttöoikeudet tällaiseen sisältöön näissä palveluehdoissa esitetyllä tavalla; (ii) että tällaisen sisällön lähettäminen ei loukkaa minkään kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia ja (iii) että sisältö ei sisällä viruksia tai muuta haitallista materiaalia ja (iv) että käyttäjän suorittama sisällön julkaiseminen ei loukkaa käyttäjän mahdollista luottamuksellisuusvelvollisuutta Trimble Solutionsia tai jotain kolmatta osapuolta kohtaan ja (v) että käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää, että Trimble käsittelee tällaisen sisällön sisältämät henkilökohtaiset tiedot tietosuojaselosteensa mukaisesti.

3.3    Käyttäjä myöntää Trimblelle ei-yksinomaisen, jatkuvan, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen, lisenssimaksuttoman, alilisensoitavan ja siirrettävän oikeuden käyttää, kopioida, jakaa, muokata, suorittaa julkisesti ja esittää julkisesti käyttäjän omaa sisältöä sekä luoda siihen perustuvia teoksia, jotta käyttäjät voivat käyttää Verkkopalvelua, jotta se voidaan esittää, jotta sitä voidaan jakaa ja mainostaa ja jotta Verkkopalvelua ja muita Trimblen ohjelmistotuotteita ja niihin liittyviä palveluja voidaan kehittää.

3.4    Käyttäjä ymmärtää, että oman sisällön lähettäminen Verkkopalveluun on vapaaehtoista ja saattaa johtaa käyttäjän sisällön, pois lukien yksityisviestit, näkymiseen julkisesti ja ei-luottamuksellisesti. Käyttäjä myöntää Trimblelle ja muille Verkkopalvelun käyttäjille jatkuvan, peruuttamattoman, maailmanlaajuisen ja lisenssimaksuttoman oikeuden käyttäjän sisällön näyttämiseen ja käyttämiseen siten kuin se on kulloinkin Verkkopalvelussa mahdollista sekä näiden palveluehtojen mukaisesti. Käyttäjä ymmärtää, että tämä oikeus käyttäjän sisältöön säilyy senkin jälkeen, kun käyttäjän Tekla- tai Trimble E&P -tili ja käyttäjän Verkkopalvelun käyttö irtisanotaan tai lopetetaan mistä tahansa syystä.

3.5    Käyttäjän sisällön käyttämisestä ei makseta korvauksia käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle näiden palveluehtojen mukaisesti huolimatta siitä, onko kyseinen käyttö tarkoituksellista vai tahatonta.

3.6    Täten käyttäjä vapauttaa peruuttamattomasti ja ikuisesti Trimblen vastuusta kaikista mahdollisista kanteista, kanteen perusteista, vaateista, vahingonkorvausvaatimuksista, vastuista ja vaatimuksista – huolimatta siitä, ovatko ne täydellisiä vai ehdollisia ja minkä luonteisia ne ovat – joita käyttäjällä on tai joita käyttäjällä voi tämän jälkeen olla Trimbleä tai sen seuraajia ja luovutuksensaajia kohtaan liittyen käyttäjän sisältöön ja sen kaikenlaiseen käyttöön näiden palveluehtojen mukaisesti.

3.7    Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää, kopioida, jakaa, julkisesti suorittaa tai julkisesti esittää muiden käyttäjien lähettämää sisältöä tai luoda siihen perustuvia teoksia muutoin kuin näiden palveluehtojen tai sisällön omistajan sallimalla tavalla.

3.8    Käyttäjä ei saa kopioida mitään Verkkopalvelussa julkaistuja henkilökohtaisia tietoja tai käyttää niitä muutoin kuin tavalla, joka on nimenomaan Verkkopalvelussa sallittu, esimerkiksi muiden käyttäjien tilatessa käyttäjän omaa sisältöä.

3.9    Käyttäjä ei saa poistaa tai muuttaa mitään Verkkopalvelussa käytettävissä olevan sisällön tuotemerkintöjä, logoja tai tekijänoikeushuomautuksia.

3.10    Kaikki mahdolliset Verkkopalveluun liittyvät immateriaalioikeudet, mukaan lukien kaikki ohjelmistot, grafiikat, käyttöliittymät ja audiovisuaalinen sisältö, pysyvät Trimblen ja mahdollisten Trimblen kolmannen osapuolen lisenssinantajien hallussa. Tekijänoikeuslaki ja kansainväliset sopimukset suojaavat Verkkopalvelua. 

​3.11    Trimble myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen, peruutettavissa olevan ja rajoitetun oikeuden käyttää Verkkopalvelua ja sisältöä yksinomaan näiden palveluehtojen ja mahdollisten tällaista sisältöä koskevien lisäehtojen mukaisesti omaan sisäiseen liiketoiminta- tai henkilökohtaiseen käyttöönsä. Käyttäjä ymmärtää, että Verkkopalvelun käyttöön voidaan soveltaa erillistä veloitusta, josta Trimble voi ilmoittaa milloin tahansa. Elleivät nämä palveluehdot muutoin salli, käyttäjällä ei ole oikeutta muokata, mukauttaa, kääntää tai takaisinmallintaa mitään Verkkopalvelun osaa tai mitään Verkkopalvelussa käytettävissä olevaa sisältöä, eikä käyttäjällä ole oikeutta hakemistoida tai koostaa mitään Verkkopalvelun osaa (ei manuaalisesti eikä robotin, muiden hakurobottien tai muun laitteen avulla). Minkään näissä palveluehdoissa olevan ei tulkita antavan käyttäjälle mitään omistusoikeuksia Verkkopalveluun tai mihinkään Verkkopalvelussa käytettävissä olevaan sisältöön tai mihinkään keksintöön tai patenttiin, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai muuhun immateriaalioikeuteen, joka on myönnetty tai voidaan myöntää Verkkopalvelulle tai mihinkään Verkkopalvelussa käytettävissä olevaan sisältöön liittyen.

 

​4 Toimintaohjeet

4.1    Trimblellä on oikeus, muttei velvollisuus, poistaa tai estää Verkkopalvelusta sisältöä, jonka Trimble katsoo täysin oman harkintansa mukaan rikkovan näitä palveluehtoja, olevan laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa, herjaavaa, halventavaa, säädytöntä tai muutoin ei-toivottavaa tai joka loukkaa Trimblen tai jonkin kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia tai joka on haitallista Verkkopalvelun laadulle. Trimblellä on myös oikeus, muttei velvollisuus, estää tai lakkauttaa kaikkien tällaista sisältöä lähettävien tai tällaiseen toimintaan osallistuvien käyttäjien Tekla-tili tai Trimble E&P -tili.

4.2    Käyttäjä ei saa käyttää Verkkopalvelua tai sallia Verkkopalvelun käyttöä seuraavien materiaalien näyttämiseen, tallentamiseen, käsittelemiseen tai lähettämiseen:

     a.      materiaali, joka loukkaa tai käyttää luvatta jonkin kolmannen osapuolen immateriaali- tai omistusoikeuksia

     b.      materiaali, joka loukkaa kolmannen osapuolen yksityisyysoikeuksia

     c.      materiaali, joka loukkaa soveltuvaa lakia

     d.      liian rienaava materiaali

     e.      vihaa lietsova tai väkivaltainen materiaali

     f.       materiaali, joka edistää rodullista tai etnistä suvaitsemattomuutta

     g.      materiaali, joka on tarkoitettu kannattamaan tai edistämään tietokoneiden hakkerointia tai murtamista

     h.      laittomat ohjelmistot

     i.       haittakoodit, kuten virukset, madot, aikapommit, troijalaiset ja muut haitalliset tai ilkivaltaiset koodit, tiedostot, komentosarjat, agentit tai ohjelmat, tai

     j.       muu materiaali, joka loukkaa rikosoikeudellisia lakeja, muita soveltuvia lakeja tai kolmansien osapuolien oikeuksia tai joka kannustaa loukkaamaan niitä.

 

4.3        Käyttäjä ei saa käyttää eikä saa sallia minkään kolmannen osapuolen käyttää Verkkopalvelua tarkoituksenaan

​a.      luoda tai välittää pyytämättömiä kaupallisia sähköposteja (roskapostia). Tällaista kiellettyä toimintaa ovat muun muassa

     i.                 sähköpostien lähettäminen CAN-SPAM Act -lain tai jonkin muun soveltuvan roskaposteja estävän lain vastaisesti

     ii.                toisen henkilön tai toisen henkilön sähköpostiosoitteen jäljittely tai imitointi tai valetilien luonti roskapostien lähettämistä varten

     iii.               tiedon louhinta tai verkkoaineiston keruu jossain verkkoresurssissa (mukaan lukien kaikki Verkkopalvelut) sähköpostien tai muiden käyttäjätilin tietojen etsimiseksi

     iv.              valtuuttamattoman postin lähettäminen avoimien kolmannen osapuolen palvelimien kautta ja

     v.               sähköpostin lähettäminen käyttäjille, jotka ovat pyytäneet tulevansa poistetuiksi postituslistalta

b.      lähettää, ladata palvelimelle, jaella tai levittää tai tarjoutua toimimaan näin liittyen laittomaan, halventavaan, ahdistelevaan, herjaavaan, vilpilliseen, loukkaavaan, säädyttömään tai muutoin epämiellyttävään materiaaliin

     c.      jaella tarkoituksella viruksia, matoja, virheitä, troijalaisia, vioittuneita tiedostoja, huijauksia tai muita tuhoavia tai vilpillisiä materiaaleja

     d.      toteuttaa tai edistää pyramidihuijauksia ja vastaavia

     e.      osallistua tiedonkalasteluun

     f.       lähettää materiaalia, joka saattaa olla haitallista alaikäisille

     g.      jäljitellä toista henkilöä (käyttämällä sähköpostiosoitetta tai muutoin) tai vääristellä muutoin henkilöllisyyttään tai jonkin sähköpostin lähdettä

     h.      käyttää Verkkopalvelua muiden tahojen oikeuksien (kuten yksityisyys- tai julkisuusoikeuksien) loukkaamiseen

     i.       edistää laitonta toimintaa tai kannustaa siihen

     j.       häiritä muiden käyttäjien Verkkopalvelusta nauttimista

     k.      käyttää Verkkopalvelua vertaisverkon kautta tapahtuvan laittoman tiedostojen jakamisen yhteydessä

     l.       käyttää Verkkopalvelua uhkapelaamiseen osallistumiseen tai sen edistämiseen tai uhkapelitoiminnan harjoittamiseen

     m.     käyttää Verkkopalvelua reseptilääkkeiden tai muiden säädeltyjen aineiden myyntiin, jakeluun tai vientiin

     n.      käyttää Verkkopalvelua lääketarvikkeiden myyntiin, jakeluun tai mainostamiseen

     o.      käyttää Verkkopalvelua jonkin muun palvelun tai verkkosivuston käyttämiseen tavalla, joka loukkaa kyseisen palvelun tai verkkosivuston palveluehtoja tai käyttöoikeutta.

4.4    Käyttäjä ymmärtää, että Trimble ei pysty esikatselemaan tai valvomaan mitään käyttäjien Verkkopalveluun lähettämää sisältöä ja ettei Trimblellä ole velvoitetta toimia näin. Lisäksi käyttäjän on ymmärrettävä, ettei Trimble voi taata minkään sisällön paikkansapitävyyttä, eheyttä tai laatua. Käyttäjä hyväksyy, että käyttäjä käyttää kaikkea sisältöä – joko Verkkopalvelusta lataamalla tai muutoin – omalla vastuullaan, eikä Trimble ole missään tapauksessa vastuussa mistään sisällöstä tai minkäänlaisista tappioista tai vahingoista, jotka ovat seurausta käyttäjän jonkin sisällön käytöstä.

4.5                      Jos käyttäjä haluaa ilmoittaa sisällöstä, joka on laitonta, loukkaavaa tai muutoin epämiellyttävää, joka loukkaa näitä palveluehtoja tai Trimblen yhteisöohjeita tai jonka käyttäjä uskoo loukkaavan käyttäjän tai jonkin kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, käyttäjä voi lähettää sisällöstä ilmoituksen suoraan sähköpostiosoitteeseen webmaster@tekla.com tai tekla.legal@trimble.com.

4.6                      Trimble ryhtyy kohtuullisiin toimiin edellä mainittuun osoitteeseen lähetettyihin loukkausilmoituksiin vastaamiseksi sekä toteuttaa toimenpiteet, joiden Trimble katsoo täysin oman harkintansa mukaisesti olevan tarpeellisia kaiken loukkaavan sisällön poistamiseksi ja kaikkien loukkausten lopettamiseksi ja estämiseksi.

​5 Peruutus ja irtisanominen

5.1    Trimble voi lakkauttaa tai irtisanoa täysin oman harkintansa mukaan käyttäjän Tekla-tilin tai Trimble E&P -tilin sekä ilmoittamalla tai ilmoittamatta siitä ennakkoon poistaa ja hylätä kaiken sisällön, jonka käyttäjä on lähettänyt Verkkopalveluun, jos käyttäjä rikkoo näitä palveluehtoja tai yhteisöohjeita tai jos käyttäjä on ollut pitkään käyttämättä Tekla-tiliään tai Trimble E&P -tiliä. Käyttäjän tilin irtisanominen aiheuttaa automaattisesti käyttäjän Verkkopalvelua koskevan sopimuksen irtisanomisen.

5.2    Trimble voi milloin tahansa ja täysin oman harkintansa mukaisesti lakkauttaa Verkkopalvelun tai jonkin sen osan ilmoittamalla tai ilmoittamatta siitä ennakkoon. Vastaavasti käyttäjä voi myös itse irtisanoa käyttäjän Verkkopalvelun käytön ja käyttäjän Tekla- tai Trimble E&P -tilin milloin tahansa lähettämällä tästä ilmoituksen sähköpostiosoitteeseen webmaster@tekla.com.

5.3    Kun käyttäjän Tekla- tai Trimble E&P -tili on irtisanottu jostain syystä, käyttäjä ei enää pysty käyttämään Tekla- tai Trimble E&P -tiliään ja Trimble voi tuhota käyttäjän Tekla-tilillä, Trimble E&P -tilillä ja Verkkopalvelussa olevat tiedot ja sisällöt. Edellä mainitusta huolimatta Trimble ryhtyy kohtuullisiin toimiin käyttäjän sisällön poistamiseksi tai käytöstä poistamiseksi, jos käyttäjä lähettää sitä koskevan kirjallisen pyynnön. Käyttäjän sisällön varmuuskopiointi on käyttäjän omalla vastuulla, eikä Trimblellä ole missään olosuhteissa vastuuta mistään tiedoista tai sisällöistä, jotka poistetaan, häviävät tai vioittuvat Verkkopalvelun yhteydessä tai käyttäjän Tekla- tai Trimble E&P -tilin peruuttamisen tai irtisanomisen yhteydessä.

6  Yleiset ehdot

6.1    Nämä palveluehdot pysyvät täysimääräisinä voimassa käyttäjän Verkkopalvelun käytön ajan. Kaikki näiden palveluehtojen määräykset, joiden on mainittu pysyvän voimassa käyttäjän Verkkopalvelun käytön lopettamisen tai irtisanomisen jälkeen (mukaan lukien muun muassa käyttäjän sisältöönsä myöntämä käyttöoikeus), jäävät voimaan tällaisen mistä tahansa syystä tehdyn lopettamisen tai irtisanomisenjälkeen.

6.2    Käyttäjä lupaa puolustaa Trimbleä, sen konserniyhtiöitä ja niiden vastaavia työntekijöitä ja päämiehiä ja vapauttaa heidät vastuusta sekä pitää heitä syyttöminä kaikkiin sellaisiin kanteisiin, vastuisiin (mukaan lukien sovittelut ja tuomiot) tai kuluihin (mukaan lukien kohtuulliset asianajajan palkkiot, kulut ja oikeuskulut) liittyen, jotka ovat seurausta sellaisesta jonkin kolmannen osapuolen tekemästä kantelusta tai vaatimuksesta, joka koskee (i) käyttäjän Verkkopalvelun käyttöä, (ii) väitettä siitä, että käyttäjän Verkkopalvelun käyttö loukkaa jonkin kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, tai (iii) jotain näiden palveluehtojen tai yhteisöehtojen loukkausta.

6.3     SOVELTUVAN LAIN PAKOLLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI VERKKOPALVELU TARJOTAAN ”SELLAISENAAN” ILMAN MITÄÄN VAKUUTUSTA TAI NIMENOMAISTA, EPÄSUORAA TAI LAKISÄÄTEISTÄ TAKUUTA VERKKOPALVELUN TAI VERKKOPALVELUUN SISÄLTYVIEN TAI SIINÄ TARJOTTUJEN TIETOJEN, SISÄLLÖN, MATERIAALIEN TAI TUOTTEIDEN PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ TAI TÄYDELLISYYDESTÄ, MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI TAKUUT, JOTKA PERUSTUVAT SÄÄNNÖKSEEN TAI KAUPPATAPAAN. TRIMBLE EI NIMENOMAISESTI TAKAA, ETTÄ VERKKOPALVELU ON KÄYTETTÄVISSÄ KULLAKIN HETKELLÄ TAI JOSTAIN TIETYSTÄ SIJAINNISTA, ETTÄ SE ON TURVALLINEN TAI VIRHEETÖN, ETTÄ VIRHEET KORJATAAN TAI ETTÄ VERKKOPALVELUSSA EI OLE VIRUKSIA TAI MUITA MAHDOLLISESTI HAITALLISIA KOMPONENTTEJA. MITKÄÄN TRIMBLELTÄ TAI VERKKOPALVELUSTA SAADUT NEUVOT TAI TIEDOT – SUULLISET TAI KIRJALLISET – EIVÄT AIHEUTA MITÄÄN TAKUUTA, ELLEI SIITÄ OLE NIMENOMAISESTI ILMOITETTU NÄISSÄ PALVELUEHDOISSA.

6.4    JOLLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA JOHDU, TRIMBLE KIISTÄÄ KAIKEN VASTUUN KAIKESTA LIIKEVAIHDON MENETYKSESTÄ, TUOTTOJEN MENETYKSESTÄ, TUOTANNON MENETYKSESTÄ, TIETOJEN MENETYKSESTÄ TAI KÄYTÖN ESTYMISESTÄ SEKÄ KAIKENLAISISTA SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, RANGAISTUKSELLISISTA TAI VÄLILLISISTÄ MENETYKSISTÄ JA VAHINGOISTA HUOLIMATTA SIITÄ, LIITTYKÖ SE SOPIMUKSEN RIKKOMISTA KOSKEVAAN KANTEESEEN TAI AIHEUTUUKO SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA, OIKEUDENVASTAISUUDESTA (MUKAAN LUKIEN HUOLIMATTOMUUS), VAHINGONKORVAUKSESTA TAI SEURAUSVASTUUSTA, SEKÄ HUOLIMATTA SIITÄ, ONKO JOMMALLEKUMMALLE OSAPUOLELLE ILMOITETTU TAI ONKO JOMPIKUMPI OSAPUOLI OLLUT TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, OLEMASSAOLOSTA TAI LUONTEESTA.

KOSKA JOTKIN LAINKÄYTTÖALUEET EIVÄT SALLI TIETTYJEN TAKUIDEN POISSULKEMISTA TAI VAHINGONKORVAUSVASTUUN RAJOITTAMISTA, EDELLÄ MAINITUT RAJOITUKSET JA POISSULKEMISET EIVÄT VÄLTTÄMÄTTÄ KOSKE KÄYTTÄJÄÄ. TÄSSÄ TAPAUKSESSA TRIMBLEN KOKONAISVASTUU KAIKISTA VAHINGOISTA JA KULUISTA, JOTKA AIHEUTUVAT NÄISTÄ PALVELUEHDOISTA JA VERKKOPALVELUSTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN, RAJOITTUVAT SUURIMPAAN LAIN SALLIMAAN MÄÄRÄÄN TAI VIITEENKYMMENEEN EUROON (50 €) SEN MUKAAN, KUMPI NÄISTÄ ON PIENEMPI.

6.5    Näiden palveluehtojen ehtoihin, voimassaoloon ja toteuttamiseen sovelletaan Suomen lakeja, joiden mukaan niitä myös tulkitaan, huomioimatta lakisäännösten valintaoikeutta. Kaikkien näistä palveluehdoista aiheutuvien tai niihin liittyvien kiistojen ratkaisu on Suomessa toimivaltaisen oikeusistuimen yksinomaisessa vallassa.

6.6    Edellä olevasta huolimatta mikään näissä palveluehdoissa ei rajoita käyttäjän oikeuksia kuluttajana siten kuin soveltuvan lain pakolliset määräykset siitä määräävät.

6.7    Jos jokin toimivaltainen oikeusistuin tai hallintoelin katsoo jonkin näiden palveluehtojen määräyksen olevan pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton, kyseisen määräyksen pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta mihinkään muihin näiden palveluehtojen määräyksiin ja kaikki määräykset, joihin kyseinen pätemättömyys tai täytäntöönpanokelvottomuus ei vaikuta, jäävät täysimääräisinä voimaan.

​6.8    Verkkopalveluun tai sen osiin voidaan soveltaa kauppasaarto- ja vientirajoituksia. Käyttäjä suostuu noudattamaan kaikkia soveltuvia, kulloinkin voimassa olevia kauppasaarto- ja vientirajoituslakeja ja niihin liittyviä asetuksia, erityisesti Yhdysvalloissa ja Euroopassa asetettuja.

 

Trimble Solutions Corporation, huhtikuu 2016